Nordiska B2C-företags användning av kunddata

Marknadsanalys genomförd av Geomatic och Kantar Sifo

nordisk rapport

Undersökningen visar några tydliga mönster: 

  • Endast hälften av nordiska B2C-företag anser att deras kunddata är bra
  • Endast 35 % tror att de internt har kompetens att arbeta med kunddata på ett sätt som ger dem en konkurrensfördel
  • Den egna  branschens förmåga att utnyttja data uppfattas i allmänhet som relativt hög

Läs mer om våra insikter i rapporten, där du också får en best practice-guide till kundsegmentering som tar hänsyn till de lagändringar som sker när EUs nya dataförordning träder i kraft i maj 2018.

Ladda ner hela rapporten här!

Vill du veta mer om våra insikter, eller söker du inspiration till din egen verksamhets användning av data? Kontakta Geomatic på info@geomatic.dk eller på +45 7020 5046.